VO-informatica in internationaal perspectief

De vraag hoe belangrijk informatica is als schoolvak wordt momenteel over de hele wereld gesteld. Zaken als 21e eeuwse vaardigheden en computational thinking komen steeds meer naar voren. In Nederlands zijn wij actief bezig ons informaticacurriculum voor bovenbouw havo en vwo te vernieuwen. Hoe verhoudt ons curriculum zich tot die van bijvoorbeeld Engeland? Of Frankrijk? Is er een verschil in vakinhoud of worden er andere vaardigheden aangeleerd? In deze presentatie geven wij een overzicht van kennisgebieden en hun invulling per land. Het doel is om een beter beeld te krijgen van hun invalshoeken en accenten.