Volledig gepersonaliseerd leren

Zonder schoolvakken in een agile leeromgeving

Agora wordt o.i. de nieuwe standaard voor het VO, het krijgt veel aandacht in binnen-en buitenland. We garanderen het diploma voor alle kinderen op instroomniveau. Deze zitten in een heterogene setting van vmbo tot en met gymnasium. Geen klassen, klaslokalen, boeken, schoolvakken. Drietalige communicatie, alles ict gestuurd, toepassing van kanban methodiek, scrumtechnieken in een agile benadering. Inspectie en politiek zijn erg geïnteresseerd. Learning analytics, op uurniveau wordt de data van het leerproces van kinderen in beeld gebracht. Tijdens vorig NIOC in Arnhem was het nog idee, maar nu zijn we bezig met 34 leerlingen.