Stichting NIOC stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het streven is iedere 2 jaar een congres te laten plaatsvinden. Bij de eerste 8 congressen (zie “Eerdere congressen“) lag het zwaartepunt van de organisatie bij de stichting, met ondersteuning van lokale organisaties. Met ingang van het 9e congres wordt de organisatie uitbesteed aan een of meer organiserende instellingen, waarbij de instellingen de naam NIOC mogen gebruiken tegen betaling van een fee.


Bijlagen: NIOC-statuten-20111205