Ook Stichting NIOC heeft zich aangesloten bij 21 Nederlandse organisaties die het gebruik van een referentiemodel voor ICT-competenties: het Europese e-Competence Framework (e-CF) ondersteunen.
Het gaat daarbij om het vergelijkbaar maken van competenties van ICT-professionals waardoor het voor werkgevers makkelijker wordt het juiste personeel aan te trekken, opleidingsinstituten hun onderwijs beter kunnen afstemmen op behoeften van de markten werknemers makkelijker hun kennis en kunde kunnen ‘verkopen’.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC