Afscheid als voorzitter

Op het NIOC 2015 heb ik afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van de stichting NIOC. Het waren voor mij zeer inspirerende jaren. Mijn voorgangers, met onder meer Kasper Boon, Fred Mulder, Anneke Hacquebard en Adri Beulens hebben de norm gezet: een landelijk congres voor het hbo-informatica onderwijs. Toen een aansprekend succes met meer dan 1000 bezoekers!

Met de eeuwwisseling kwamen wij als nieuwe generatie. Een kern bestaande uit Kees van Loon, Henk van Leeuwen, Rein Smedinga en mijn persoontje. Deze tweede generatie heeft het NIOC geconsolideerd, kunnen we nu zeggen. We konden dat niet alleen, en werden gesteund door een tiental bestuursleden die steeds enkele jaren deel uit maakte van het NIOC-bestuur.

In deze jaren is er ook in het informatica/ict onderwijs veel gebeurd. Het NIOC ontwikkelde zich ook: de hele ict/informatica kolom werd betrokken, zichtbaar in bijdragen uit mbo, wo, vo en van de particulier opleiders, naast een stevige vertegenwoordiging uit het HBO. Van, voor en door het informatica-onderwijs!

Persoonlijk heb ik het een eer gevonden om deze jaren deel uit te mogen maken van dit bestuur en daarmee een persoonlijke bijdrage te leveren aan het versterken en professionaliseren van het informatica-onderwijs. Nog steeds een ideaal waar ik me graag voor inzet.

Het heeft me ook gevormd. Ik ben niet alleen 14 jaar ouder, maar ook (meer dan) 14 jaar volwassener. Ik heb dankzij het NIOC een gigantisch netwerk, dat ik de komende jaren nog hoop te kunnen gebruiken voor mijn onderzoek bij de Vrije Universiteit naar de manier waarop het informatica-onderwijs er voor zorgt dat zij aansluiting houdt met het beroep/vakgebied.

Ik heb geleerd, ik heb een netwerk, ik ben een gelukkig man, mede dankzij het NIOC. Daarvoor dank ik jullie in het diepste van mijn hart. En ik draag de verantwoordelijkheid vol vertrouwen over aan de “derde” generatie NIOC-bestuurders: Erik Barendsen als voorzitter, met Miranda Valkenburg, Reinske Suierveld en Ben Visscher als leden: Veel succes!

 

Hans A. Frederik
oud-voorzitter NIOC

Voorbereiding NIOC 2015

SAXION’s Academie Creatieve Technologie is hard aan de slag voor het NIOC 2015. Website als start voor de digitale zichtbaarheid. Programmaraad voor alle onderwijssectoren. Aansprekende keynotes. Ook de naam van Koningin Maxima is gevallen. Creatieve Technologie als uitgangspunt voor weer een vernieuwend NIOC. Vanuit dit perspectief komen ook de nieuwste ict-ontwikkelingen aan bod. De oproep voor bijdragen wordt nog deze maand rondgestuurd. Wilt u eerder reageren dan kan dat natuurlijk. En er wordt gewerkt aan de vertrouwde combinaties met: CSERC (internationaal), I&I (voortgezet onderwijs), IT Lectoren Platform (NIEUW) MBO-Kenniskring ICT / CVI.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

Trots op VO-docenten informatica

Op 12 maart mocht ik deelnemen aan een expertmeeting. De Staatssecretaris had als antwoord op het advies van de KNAW aan de SLO gevraagd onderzoek te doen. Dat doet de SLO heel voortvarend. Er is door hen een aantal scenario’s ontwikkeld voor de bovenbouwvakken in HAVO en VWO. Scenario’s waar onze mening over werd gevraagd. Een aantal docenten uit het VO vertelden over de manier waarop zij nu invulling geven aan Informatica. Opvallend was de creativiteit en de variatie van hun activiteiten. Zowel inhoudelijk als in de toetsing. Echte professionals aan de slag met informatica-onderwijs! Daar ben ik trots op, want het zijn de vo-docenten in havo en vwo die op basis van hun eigen enthousiasme aan de slag zijn in een wereld waar informatica als vak op veel scholen een marginaal bestaan leidt. Laten we trots zijn op die informatica-docenten! Ik ben dat zeker.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

Draagvlak

Succes van een congres is sterk afhankelijk van het draagvlak dat het congres heeft bij de achterban. Voor NIOC zijn dat naast de docenten in het ict- en informaticaonderwijs in mbo, hbo, wo en vo, ook de beroeps-verenigingen en bedrijven. Daarom gaan we iedere twee jaar op pad om dit draagvlak verder te onderbouwen en uit te breiden. De eerste stap was naar onze oprichters: HBO-I en Ngi. Beide organisaties hebben hun steun uitgesproken en willen graag meehelpen aan de voorbereiding van het NIOC 2015. Niet verrassend, maar toch. Ook dit wil je horen, net zoals adviezen voor verbetering of kritiek. Geïnteresseerd in onze aanpak? Sluit je dan aan bij de “vrienden van NIOC”.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

e-CF

Ook Stichting NIOC heeft zich aangesloten bij 21 Nederlandse organisaties die het gebruik van een referentiemodel voor ICT-competenties: het Europese e-Competence Framework (e-CF) ondersteunen.
Het gaat daarbij om het vergelijkbaar maken van competenties van ICT-professionals waardoor het voor werkgevers makkelijker wordt het juiste personeel aan te trekken, opleidingsinstituten hun onderwijs beter kunnen afstemmen op behoeften van de markten werknemers makkelijker hun kennis en kunde kunnen ‘verkopen’.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

WCCE 2013

Het NIOC heeft ook een internationale evenknie: World Conference on Computers in Education. Iedere vier jaar een breed congres over IT-curricula in PO, VO, MBO, HBO en WO. Ook het gebruik van ICT in het onderwijs komt breed aan bod. Veel aandacht voor Learning in Social and Technological Networks (George Siemens) en de Technology of Mobile Learning (John Davies). Ook het mbo kwam ruim aan bod: Vocational IT Education ? How to Find Practical Contexts (Torsten Brinda). Het meest was ik zelf onder de indruk van Mitchel Resnick (US): Mother’s Day, Warrior Cats, and Digital Fluency: Stories from the Scratch Community.
In 2017 zal het WCCE in Dublin zijn. Het NIOC bestuur overweegt een reis te faciliteren. Wie gaat mee?

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

NIOC Kennisbank

Het is gelukt. Met dank aan Peter Tolen en zijn team, zijn 20 jaar aan NIOC-bijdragen in te zien in de NIOC kennisbank.

Het ict-onderwijs is in de loop van de tijd fors in beweging. Vroeger veel eenrichtings-verkeer, tegenwoordig veel zelfwerkzaamheid. Daarbij is het gebruik van digitale middelen een succesfactor voor docent en student. Dat zie je ook terug in de congresbijdragen. De eerste vier NIOC’s was het vooral papier. In 1999 de eerste CD als informatiebron. Maar alles is nu gedigitaliseerd (en ontsloten).

We ontsluiten een stuk geschiedenis en willen zo een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de ict-docent.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

Digitale geletterdheid

We missen nog steeds informatica in het rijtje van Nederlands, wiskunde en Engels als basisvak. De KNAW heeft bevestigd wat wij allemaal weten: er moet ruimte komen om het informaticaonderwijs in het VO te vernieuwen. Dat is in het belang van ons vakgebied, maar ook van de BV Nederland.
Met het begrip digitale geletterdheid houdt de KNAW een stevig pleidooi, waar ik me graag bij aansluit.
Er zijn daarbij nog wel een aantal drempels te nemen. In de eerste plaats hebben we een nieuwe generatie informatica-docenten voor het VO nodig. Wie gaat daar voor zorgen?
En daarnaast de digitale vaardigheid van de zittende docenten. Ja, u en ik mogen ook investeren in de werking en risico’s: Facebook, Yammer, LinkedIn, Web of Knowledge en nog veel meer, wat weet u daar van? Bent u bij?

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

NIOC 2013

Het was een fantastisch feest. De HAN had alles uit de kast gehaald om er een geslaagd congres van te maken. En dat is gelukt.
Bijna 600 bezoekers. Vanuit hbo, mbo, vo. En ook het wo en de commerciële opleiders waren vertegenwoordigd.
De grote onderwerpen in ict/informatica en in het onderwijs zijn aan bod geweest. Met aansprekende keynotes: Kees Donker / IBM en Eduard Beck / Microsoft. En vrijdag Kees Romkes / Google en Peter Olsthoorn / Facebook.
Wel 130 workshops, door 130 presentatoren die enthousiast hun kennis deelden. Een congres van, voor, door en in het i-onderwijs.
Ook een eigen positie voor de Kenniskring ICT en I&I. Internationaal was CSERC de inspiratie. Alles ondersteund door een echte NIOC-app en veel getwitter.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

Smart Media Advisor

Vandaag was ik op bezoek bij de stagecoördinatoren van ICT bij het ROC van Amsterdam.

Cloud-computing, communicatieve vaardigheden en de basics van mbo-ict niveau 3 worden gecombineerd met de wensen van de bedrijven. Convenant met MKB-Amsterdam zorgt er voor dat het ook echte vragen zijn waar de studenten mee aan de slag gaan.

Een enthousiast docententeam dat zeer professioneel invulling geeft aan de nieuwste ontwikkelingen in ict en dit koppelen aan een professionele rol voor de student. Ik ben onder de indruk, vooral de gedrevenheid waarmee wordt ingespeeld op de mogelijkheden van de student en de behoeften van bedrijven.

Zeker een voorbeeld voor in mijn onderzoek en binnen het NIOC:

Gedrevenheid en deskundigheid die enthousiast maakt in het MBO-ICT

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC