Op 12 maart mocht ik deelnemen aan een expertmeeting. De Staatssecretaris had als antwoord op het advies van de KNAW aan de SLO gevraagd onderzoek te doen. Dat doet de SLO heel voortvarend. Er is door hen een aantal scenario’s ontwikkeld voor de bovenbouwvakken in HAVO en VWO. Scenario’s waar onze mening over werd gevraagd. Een aantal docenten uit het VO vertelden over de manier waarop zij nu invulling geven aan Informatica. Opvallend was de creativiteit en de variatie van hun activiteiten. Zowel inhoudelijk als in de toetsing. Echte professionals aan de slag met informatica-onderwijs! Daar ben ik trots op, want het zijn de vo-docenten in havo en vwo die op basis van hun eigen enthousiasme aan de slag zijn in een wereld waar informatica als vak op veel scholen een marginaal bestaan leidt. Laten we trots zijn op die informatica-docenten! Ik ben dat zeker.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC