We missen nog steeds informatica in het rijtje van Nederlands, wiskunde en Engels als basisvak. De KNAW heeft bevestigd wat wij allemaal weten: er moet ruimte komen om het informaticaonderwijs in het VO te vernieuwen. Dat is in het belang van ons vakgebied, maar ook van de BV Nederland.
Met het begrip digitale geletterdheid houdt de KNAW een stevig pleidooi, waar ik me graag bij aansluit.
Er zijn daarbij nog wel een aantal drempels te nemen. In de eerste plaats hebben we een nieuwe generatie informatica-docenten voor het VO nodig. Wie gaat daar voor zorgen?
En daarnaast de digitale vaardigheid van de zittende docenten. Ja, u en ik mogen ook investeren in de werking en risico’s: Facebook, Yammer, LinkedIn, Web of Knowledge en nog veel meer, wat weet u daar van? Bent u bij?

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC