Hoe doen inf-leerlingen het als inf-student?

Van de studenten die op de Universiteit Twente de bacheloropleiding Technische informatica volgen, heeft een deel in het voortgezet onderwijs het vak Informatica gekozen en een deel niet. De vraag die wij willen beantwoorden is: Is het studiesucces van de studenten mét informatica in hun VO-pakket bij de opleiding TI beter dan dat van de studenten zonder? Deze vraag valt uiteen in twee deelvragen: Zijn de studieresultaten beter? Is hun studiekeuze beter? Van de cohorten 2006 t/m 2012 hebben wij studieresultaten en doorstroomcijfers bestudeerd van die studenten die rechtstreeks van het VWO instroomden. Wij presenteren de resultaten van onze analyses.