ICT onderwijs in de leefwereld van autisten

De ICT sector verandert. Stond vroeger techniek centraal, nu draait het om klantencontact. Communicatie is van groot belang. Waar de ICT de sector bij uitstek was waar autisten hun weg vonden, is dit nu lastiger. Om deze deelnemers een toekomst in de ICT te bieden, is het Albeda College samen met Yulius een speciale ICT StructuurKlas gestart. Uitgangspunt is de kracht van hun bijzondere vermogens. Ze volgen aangepast onderwijs, krijgen trainingen en worden in en buiten school begeleid. En met succes: leerlingen, ouders, begeleiders en docenten zijn blij en het rendement is 100%. Een fantastisch resultaat natuurlijk, maar wat zijn de valkuilen van zo’n project? Wat is er geleerd en wat kunnen we aanraden?