Samenwerking bevorderen met een App?

Praktijkervaringen bij de academie ACT van Saxion

Bij de academie ACT van Saxion is de inzet van een App getest tijdens projectonderwijs aan derdejaars HIDS-studenten. De App is gericht op het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden, door didactische interventies gebaseerd op het construct ‘Mental Toughness’. Tijdens het onderwijsproject bleek de App concrete handvaten te bieden voor het (notoir lastige) beoordelen van de inzet van de individuele student bij groepswerk. Bovendien worden ‘afhakende’ studenten sneller geïdentificeerd, waardoor tijdig bieden van ondersteuning door begeleidend docenten mogelijk wordt. Een van de betrokken docenten presenteert de ervaringen van inzetten van de App, de verwachtingen vooraf en enkele verrassende uitkomsten.