post

‘OV-chipkaart zo lek als een mandje’, Ziekenhuis lekt patiëntengegevens’ , ‘Bankierenapp onbetrouwbaar’, het lijkt wel of tegenwoordig alles te hacken is. Gelukkig hoeft de persoon die dat doet geen cybercrimineel te zijn. Ethisch hackers vinden het gewoon een kick om een veiligheidslek te vinden in websites, pasjes, apps en andere informatiesystemen. Ze onthullen de kwetsbaarheden om anderen te waarschuwen en de criminelen juist voor te zijn. De eigenaar van het informatiesysteem moet dan wel de gelegenheid krijgen het lek te dichten en erop kunnen vertrouwen dat de hacker niets geks heeft uitgehaald met de data. Hier zijn richtlijnen voor en dat heet: responsible disclosure. Maar of een onthulling verantwoord is, moet helaas nog vaak voor de rechtbank worden uitgevochten. Want het gaat niet alleen om een systeem, het gaat vaak om onze persoonlijke data en daar kun je nooit voorzichtig genoeg mee zijn.

Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere stil worden gestaan bij het boek ‘Helpende hackers. Verantwoorde onthullingen in het digitale polderlandschap’ van Chris van ’t Hof,wat deze ethisch hackers drijft, welke consequenties dit heeft en hoe er is omgegaan in het bedrijfsleven en bij organisaties.

Ook ons RI lid Arjan van Dijk geeft een presentatie over het nieuwe rapport ‘Employability Framework Informatica (EFI)´. Dit rapport is de opvolger van ‘Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatica’ uit 2001. Het is tot stand gekomen in samenwerking van vele deskundigen op de terreinen van de informatica. Het biedt als basisinformatie: functies, taken, vaktechnische en persoonlijke competenties, rollen en context. Ook biedt het rapport voorbeelden van toepassingen, zoals voor personeelsmanagement, competentiemanagement en opleidingen. Een ander aspect is dat het een individuele informaticus de mogelijkheid biedt om ‘zichzelf te definiëren’, bijvoorbeeld aan de hand van de eigen taken waarmee ervaring is opgedaan. Het EFI sluit volledig aan op e-CF, het Europees Competentie Framework, dat niet alleen als Europese standaard beschikbaar is voor het beschrijven van informatica-functies, maar een steeds bredere toepassing vindt in Nederland. Ook ethische vragen spelen hierin een significante rol.

 

Locatie:

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag

 

Programma
15.30 Ontvangst (zaal open)
16.00 Opening door gastheer Frits Bussemaker, voorzitter iPoort
16.05 Korte inleiding door Frans Brom, dagvoorzitter
16.10 Employability Framework Informatica door Arjan van Dijk
16.25 Helpende hackers. Verantwoorde onthullingen in het digitale polderlandschap door Chris van ’t Hof
16.40 Panel discussie onder leiding van Frans Brom
17.30 Afronding met reacties van Tweede Kamerleden
18.00 Netwerkborrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via http://www.ipoort.nl/?q=registratie


iPoort is onderdeel van Nieuwspoort, het perscentrum naast de Tweede Kamer. Nieuwspoort omvat vele ’thema’ poorten, vooral opgericht om bij te dragen aan het verbeteren van communicatie tussen overheid, bedrijfsleven en burgers op deze terreinen. Deze iPoortbijeenkomst is een gelegenheidssamenwerking van
Rathenau Instituut, Ngi-NGN, Tek Tok, NWO en IIPVV

Dit bericht is geplaatst in Nieuws.