NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Deelnemersinformatie

Het tweejaarlijkse congres ‘NIOC’ vindt in 2011 plaats in Heerlen, op donderdag 7 en vrijdag 8 april 2011. Het wordt georganiseerd door en bij de Open Universiteit en Hogeschool Zuyd. Twee dagen lang is er een intensieve interactie tussen onderwijs en ict-praktijk. ICT-bedrijven brengen de praktijk binnen op het congres. Docenten komen uit alle onderwijssectoren: middelbaar en hoger beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs, universiteiten en bedrijfsopleidingen. De interactie tussen onderwijs en praktijk slecht de grens tussen leren en werken, tussen theoretiseren en praktiseren.

Op het congres wordt over de grens gekeken: hoe is het informaticaonderwijs in de ons omringende landen vergeleken met het Nederlandse informaticaonderwijs. Er wordt over de grenzen van de onderwijssectoren in Nederland gekeken, wat kunnen sectoren van elkaar leren, en hoe moeten ze op elkaar aansluiten? En er wordt over de grens van de tijd gekeken: wat zijn de ontwikkelingen in de ict en hoe verandert onze wereld onder invloed daarvan de komende 10 jaar, en wat betekent dat voor het informaticaonderwijs?

Tiende editie NIOC terug in Zuid-Limburg

De eerste twee edities van het NIOC vonden begin negentiger jaren plaats in Zuid-Limburg, in het MECC in Maastricht. Daarna is het NIOC op tournee gegaan door Nederland. Om de twee jaar, waren er NIOC’s in Den Haag, Enschede, Amsterdam, Groningen en Utrecht. Door de jaren heen heeft het NIOC zich ontwikkeld tot dé ontmoetingsplaats voor allen die betrokken zijn bij het informaticaonderwijs in Nederland. Inspirerende, creatieve en iedere keer weer motiverende bijeenkomsten waar docenten en managers uit onderwijs en praktijk elkaar ontmoetten.

We kijken nu uit naar de tiende editie van NIOC, dit keer weer in Zuid-Limburg. Het congres vindt plaats bij de OU en de Hogeschool Zuyd, op de onderwijscampus aan de rand van Heerlen. We verwachten weer een bruisende bijeenkomst, met vele deelnemers, die mogelijk hun congresbezoek combineren met een weekeindje Zuid-Limburg.

Deelnemers uit alle sectoren

Op het NIOC2011 worden tot 500 deelnemers verwacht. Docenten en managers uit alle onderwijssectoren: middelbaar en hoger beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs, universiteiten en bedrijfsopleidingen. Nadrukkelijk worden deze keer ook de collega’s uit Vlaanderen uitgenodigd actief te participeren. Verder worden vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven uitgenodigd om zich actief te bemoeien met de discussies over inhoud en opzet van het informaticaonderwijs in de komende jaren.

Deze editie van het NIOC zal een speciale track hebben over de ontwikkelingen in het informaticaonderwijs in de ons omringende landen. Hoe krijgt het onderwijs daar inhoud en vorm, en hoe is de afstemming daar met de ICT-praktijk? Voor deze Engelstalige track worden topsprekers uit de betreffende landen uitgenodigd.