NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Titel: De computer verdwijnt, lang leve ambient intelligence!
Spreker: Henk van Leeuwen

De dominante, zichtbare aanwezigheid van computers is op zijn retour. De technologie die ons eens de computer bracht, raakt verweven in de alledaagse dingen en wordt onopvallend. De gewone dingen worden verrijkt met rekenkracht, krijgen sensoren waardoor ze gevoelig worden voor wat in hun omgeving gebeurt en ze hebben een radio aan boord om onderling te communiceren.

Het resultaat is dat mensen voortdurend omringd worden met apparaatjes die zich samen bewust zijn wat er in de omgeving gebeurt: wie is er aanwezig, wat doet die persoon, wat heeft die persoon nodig, welke hulpbronnen kunnen die persoon ten dienste staan? Door karakteristieken van de aanwezige personen en hun behoeften te kennen kan de veiligheid, het comfort en de kwaliteit van leven worden verhoogd.

De omgeving past zich op een intuïtieve manier en al lerend aan aan de mens. Door op te merken hoe iemand reageert op aanpassingen in de omgeving, wat bijdraagt aan zijn veiligheid, gezondheid, wensen en behoeften, kan de omgeving zelf anticiperen en zelf initiatieven ontplooien.

Zoals de mens al eeuwen de fysieke omgeving aanpast aan zijn behoefte, brengt de mens nu intelligentie in zijn omgeving om de aanpassing te verfijnen.

Bij dit perspectief gaat het niet uitsluitend om technologie, maar komen allerlei vragen op ten aanzien van de maatschappelijke wenselijkheid en ethische en juridische aspecten.

Bij de voorbereiding van deze presentatie word ik ondersteund door mijn collega lectoren Wouter Teeuw en Piet Griffioen

Over Henk van Leeuwen

Henk van Leeuwen SaxionHenk van Leeuwen (1949) is lector Ambient Intelligence bij Saxion. Hij studeerde wiskunde en informatica aan de Universiteit Utrecht. Na les te hebben gegeven op verschillende scholen werd hij in 1984 docent aan de opleiding Hoger Informatica Onderwijs te Enschede, waarvan hij later opleidingsdirecteur werd.
Als lid van het managementteam van het instituut ICT binnen Saxion was hij verantwoordelijk voor samenwerkingsprojecten met de industrie.
Als vervolg op de succesvolle onderwijsvernieuwing samen met Thales Nederland heeft hij het initiatief genomen het lectoraat Software Engineering voor Realtime en Embedded Systemen aan te vragen in 2001.
Steeds duidelijker werd dat veel gedistribueerde embedded systemen in de leef- en werkomgeving opgaan. Vandaar dat het lectoraat omgedoopt werd in 2006 tot Ambient Intelligence.

Informatie over ons lectoraat:  http://www.saxion.nl/designentechnologie/lectoraten/ambientintelligence

Download ons boek “De computer verdwijnt, lang leve de computer!”  op http://www.saxion.nl/files/storage/leef/SAX_KCDT_REDE_AmbientIntelligence.pdf

Download hier de presentatie.