NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Titel: Digitale openheid in alle onderwijs, ook in Informatica

Spreker: Fred Mulder

Met de komst van Internet is de kiem gelegd voor digitale openheid van allerlei bronnen, of het nu gaat om software (open source), wetenschappelijke publicaties (open access), creatief werk (open content) of leermaterialen (open educational resources). Wat betreft OER is een wereldbeweging op gang gekomen met MIT die vanaf 2001 al haar cursusmaterialen vrij (gratis) online toegankelijk heeft gemaakt. Momenteel zijn er bijna 200 instellingen voor hoger onderwijs uit de hele wereld lid van het OpenCourseWare Consortium. Nederland zit als land, na een eerste project van de OU in 2006, in de OER-voorhoede met het vijfjarige Wikiwijs Programma, dat beoogt om in alle onderwijssectoren OER leidend te laten worden. Ook in de Verenigde Staten is inmiddels een nationaal programma opgezet voor community colleges van aanzienlijke omvang en waar alle leermaterialen OER zullen zijn.

Wat betekent dit voor het onderwijs, voor de docenten en voor de studenten en de leerlingen? Wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen, de pluspunten en de knelpunten? Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van instellingen en de overheid om de digitale openheid ook duurzaam te maken? Aan de hand van casuïstiek, zoveel mogelijk betrokken op informatica-onderwijs, wordt het speelveld geïllustreerd en geëxploreerd. Dit betreft het OpenER-project, de Spinozareeks, de Free Technology Academy en OpenU van de OU, het OpenCourseWare project van de TU Delft, de Netwerk Open Hogeschool voor Informatica (OU en diverse hogescholen), VO-Content in het voortgezet onderwijs, de Groene Kennis Coöperatie, de SURF Special Interest Group en natuurlijk Wikiwijs. De presentatie eindigt met een schets van mogelijke toekomstscenario’s in (inter)nationaal perspectief.

Over de spreker

Fred Mulder

Fred Mulder is universiteitshoogleraar op de UNESCO leerstoel voor OER aan de Open Universiteit. Tot eind 2010 was hij gedurende een decennium rector magnificus van die universiteit. In 1991 is hij bij de OU benoemd tot hoogleraar informatica-onderwijs. Mulder was voorzitter van de Programmacommissie van het eerste NIOC (1990, Maastricht) en in 1992 initiatiefnemer van TINFON (Tijdschrift voor informatica-onderwijs) en vervolgens jarenlang redactievoorzitter.

In 1997-1998 stond hij aan de wieg van het opleidingsprogramma voor docenten informatica in het VO. Vanaf 2006 is hij intensief betrokken bij Open Educational Resources, door OU-initiatieven, maar ook nationaal in het Wikiwijs programma en internationaal als voorzitter van een tweetal OER Taskforces van Open Universiteiten.

Download hier de presentatie.