NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Titel: Het HBO-I en het samenwerkingsverband ICT-onderwijs & bedrijfsleven

Spreker: Joke Jansen

Onderwijs en bedrijfsleven samen voor meer en betere ICT-studenten.

Binnen enkele jaren worden aanzienlijke tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verwacht, ICT’ers zijn nodig om het noodzakelijke innovatievermogen te realiseren, met de toepassing van ICT in economie en maatschappij. Meer jongeren moeten worden gestimuleerd om te kiezen voor hun toekomst met ICT, een toekomst die uitdagend en perspectiefvol is. Om dat te bereiken zal het imago dat jongeren, hun ouders en decanen van ICT hebben, moeten worden verbeterd.

Het ICT-onderwijs werkt al jaren aan een hogere aantrekkelijkheid van de opleidingen, en het ICT-bedrijfsleven ontplooit verschillende activiteiten om jongeren te interesseren voor een toekomst met ICT.

Nu is een volgende stap gezet met de oprichting van een strategisch samenwerkingsverband. (www.HBO-I.nl). Het is voor het eerst dat een zo brede coalitie is gevormd om dit probleem aan te pakken. De doelstelling ligt bij het vergroten van de instroom en het verminderen van de uitval uit het onderwijs, het verbeteren van de doorstroom en een versterking van de aansluiting van het ICT-onderwijs op het ICT-bedrijfsleven.

Alleen door samenwerking kan Nederland de ambitie waarmaken te behoren tot de top vijf kenniseconomieën van de wereld. In deze samenwerking wordt een dringend beroep gedaan op het HBO-I, als invloedrijke en deskundige partner. Dat vraagt veel van ons.

In de presentatie wordt toegelicht hoe en waarom dit samenwerkingsverband ontstaan is. Wat is de visie van het HBO-I op dit samenwerkingsverband en hoe gaat het HBO-I bijdragen om de ambities van dit samenwerkingsverband waar te maken.

Bij de voorbereiding van deze presentatie word ik ondersteund door Trijntje van Dijk en Jan Dirk Schagen van het C-team HBO-I.

Over Joke Jansen

Joke Jansen

Joke Jansen studeerde Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven en heeft daar 10 jaar als wetenschappelijk medewerker gewerkt bij de Faculteit Elektrotechniek.
Daarna is ze gaan werken als docent Regeltechniek bij de opleidingen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische Natuurkunde van Fontys Hogescholen. Zij werd betrokken bij onderwijsontwikkelingen, innovatie en management.

Op dit moment heeft ze een directiefunctie bij Fontys Hogeschool ICT en is voorzitter van de Stichting HBO-I, de stichting waar alle bekostigde HBO-ICT opleidingen lid van zijn. Bij Fontys Hogeschool ICT ligt de focus nu op de ontwikkeling van de nieuwe brede bachelor opleiding HBO-ICT in intensieve samenwerking met het bedrijfsleven (Partners in Education) en samenwerking VO, ROC’s en TU/e. Als voorzitter van het HBO-I is zij o.a. lid van het SAC-HTNO, stuurgroep ICT ECABO, samenwerkingsverband ICT-onderwijs en bedrijfsleven, agendalid Informaticakamer, stuurgroep NIOC en de CEN workshop ICT Skills Brussel.

 

Download hier de presentatie.