NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Titel: Bedrijfsleven en onderwijs: “een paar apart”

Sprekers: Foppe Vogd en Bart Pegge

Er is veel behoefte aan afgestudeerde professionals die snel inzetbaar zijn in de ICT. In Nederland zijn de bedrijven aan de aanbodzijde van ICT verenigd in ICT~Office en aan de vraagzijde (gebruik van ICT voor de business) in het CIO Platform. Vooral op het gebied van het aanbod van opleidingen en om ervoor te zorgen dat de studenten de keuze maken voor ICT, is er een gezamenlijk belang van deze twee verenigingen. Samen werken meer dan zestig procent van de ICT’ers bij de aangesloten organisaties van deze twee verenigingen. In de presentatie zal helder worden gemaakt waarom samenwerken essentieel is en wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de aanbod- en vraagzijde van ICT.Kortom: Een inspirerende bijdrage waarin we aangeven dat we graag samen met het onderwijs de kwaliteit van ICT-opleidingen willen verbeteren en hoe we hierin samen kunnen acteren.Een mooi voorbeeld geven de verenigingen zelf al door hun strategische samenwerking met(relevante organisaties in) het ICT-onderwijs.

Bijzonderheden:

Het is de eerste keer is dat zowel de vraagzijde van ICT (CIO Platform Nederland) als aanbodzijde (ICT~Office) als partijen aanwezig zijn,die overheid en bedrijfsleven vertegenwoordigen.

Bart en Foppe gaan in hun plenaire bijdrage het  belang van deze samenwerking voor alle partijen adresseren.Het is een duo-presentatie die energie zal losmaken bij de aanwezigen omdat het bedrijfsleven en overheid vaak de “afnemer” is van de opgeleiden.

Over de sprekers

Foppe Vogd is de oprichter en programmadirecteur van het CIO Platform en werkt al decennia aan een intensivering van de samenwerking en afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Foppe is betrokken bij veel initiatieven in het werkveld op het gebied van beroepsontwikkeling en binnen het CIO Platform ook de initiator van het jaarlijks event van het platform op Papendal met studenten, docenten, CIO’s en Young IT Professionals. Het CIO Platform vindt het van groot belang dat we echt in de uitvoering deze werelden bij elkaar brengen en Foppe zal hier tijdens het congres verder op ingaan.
Het CIO Platform is de onafhankelijke vereniging van CIO’s en ICT directeuren van grote organisaties in Nederland en zij vertegenwoordigt de vraagzijde van ICT.
Wil je meer informatie over het CIO Platform. Kijk op www.cio-platform.nl.

Bart Pegge, ICT~Office.

Bart Pegge is beleidsadviseur van, ICT~Office Bart Pegge is beleidsadviseur bij ICT~Office, de brancheorganisatie voor ondernemingen in de IT, Telecom, Internet en Kantoortechnologie. Meer dan 550 ICT-bedrijven zijn lid van ICT~Office. Onderwijs en Arbeidsmarkt is een van de programma’s, waarbinnen de instroom in het ICT-onderwijs en de aansluiting tussen onderwijs en ICT-arbeidsmarkt voorop staan. De relatie met het onderwijsveld staat hierin centraal. Bart heeft binnen het programma diverse projecten geleid, waaronder het opstellen van de ICT~Instroomprofielen. Ook is hij is secretaris van het Platform HR-directeuren van ICT~Office, lid van de Raad van Advies van de Stichting HBO-I en was hij lid van de Taskforce e-Skills van het ministerie van Economische Zaken. Bart is bestuurskundige, studeerde cum laude af in European Studies aan de Universiteit Twente en studeerde tevens daarin af in Münster. Voor meer informatie over ICT~Office: www.ictoffice.nl

Download hier de presentatie.