NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Competentiegericht onderwijs in het MBO

 • Slot : 14:00 - 14:50
 • Titel : Het (MBO-)Onderwijsleerbedrijf  als competentieontwikkelend onderwijsarrangement
 • Spreker :

  J. Hoesen / R. Moonen / P. van Pol / J. Braafhart

 • Organisatie : Arcus
 • Sector : MBO
 • Werkvorm : Workshop
 • Info inhoud :

  Sinds 2003 werkt de ICT-sector binnen het MBO aan het implementeren van het zogenaamde Competentiegericht onderwijs. De kerngedachten hierbinnen is dat de ontwikkeling van een jongere tot een volwaardig beroepsbeoefenaar, het best gebeurt wanneer hij in realistische beroepssituaties geplaatst wordt.

  Om dit te realiseren heeft het Arcus College heeft gekozen voor een onderwijsconcept waarbij Integrale praktijkopdrachten de ruggengraat van curricula vormen. Deze integrale praktijkopdrachten vinden veelal plaats in een gesimuleerde praktijkomgeving. Naast het leren op school vormt de stage (beroepspraktijkvorming) een cruciaal component binnen het competentiegericht onderwijs.

  Het onderwijsleerbedrijf moet gezien worden als een speciale variant van dit authentieke leren. In ons onderwijsleerbedrijf “ServiceDienst ICT”genaamd, vindt het leren langs natuurlijke weg plaats. Het is een écht bedrijf, met ICT-dienstverlening voor échte afnemers en natuurlijk tegen betaling. Dit onderwijsarrangement onderscheidt zich van het leren in stage, door de (veel) intensievere begeleiding van de student. Er is namelijk voortdurend een docent betrokken voor de begeleiding. Bij de verdeling van opdrachten/werkzaamheden vormen de leerbehoeften van de studenten het uitgangspunt. Studenten zijn actief zowel in huis, als op locatie actie bij bedrijven, instellingen en bij particulieren. Ook voor het Arcus College zelf worden tal van werkzaamheden verricht.

  Het onderwijsleerbedrijf vormt bovendien een waardevol ingrediënt om de doorlopende leerlijn met het HBO op een goede wijze vorm te geven.

J. Hoesen