NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

sponsorsessie

 • Slot : 15:00 - 15:50
 • Titel : Over de grens
 • Spreker :

  H. Dado

 • Organisatie : APG
 • Sector : Sponsorbijdrage
 • Werkvorm : Lange presentatie
 • Info inhoud :

  APG is een organisatie zich richt is op het uitvoeren van Pensioenregelingen voor verschillende sectoren. Momenteel geldt dit voor het onderwijs, de overheid, de bouw, de schoonmaak- en glazenwassersector, woningcorporaties en energie- en nutsbedrijven. Voor deze sectoren beheert APG meer dan 250 miljard euro pensioenvermogen.

  APG werkt voor meer dan 20 duizend werkgevers en verzorgt het inkomen van circa 4,5 miljoen deelnemers. In Nederland beheert APG ruim 30% van alle collectieve pensioenen.

  Vanaf midden jaren negentig heeft de organisatie zich steeds meer toegelegd op internetdienstverlening. Waar gestart is met informatieverstrekking aan deelnemers en werkgevers zijn inmiddels ook transacties en simulaties mogelijk. APG heeft daarbij de filosofie gehanteerd dat er geen informatieverschil mag bestaan tussen front- en back-office en heeft dit ingericht middels een op services gebaseerde, zero-latency architectuur. Daarbij moet rekening worden gehouden met wensen van verschillende sectoren.

  Dat stuitte niet alleen op technische knelpunten of dilemma’s maar ook op organisatorische en psychologische issues. Diverse partijen in de organisatie moesten ineens over hun grenzen kijken en daarbij ook soms over hun grenzen gaan.

  De spreker gunt ons een blik in de keuken door vanuit verschillende stakeholders dit veld te verkennen en geeft aan welke grenzen daarbij gepasseerd moeten worden. Tenslotte.maakt hij nog een uitstapje naar verdere grensverlegging waarbij hij aangeeft waarom computing in the cloud geen wolkenloze hemel is.

H. Dado