NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Online onderwijs

 • Slot : 16:00 - 16:50
 • Titel : Virtuele klas in plaats van f2f onderwijs
 • Spreker :

  H. Pootjes / H. Pootjes / B. Pauw

 • Organisatie : OU
 • Sector : Alle sectoren
 • Werkvorm : Demonstratie/voordracht
 • Info inhoud :

  Bij de Open Universiteit zijn sinds 2005 experimenten uitgevoerd met begeleiding van cursussen in de virtuele klas. De bedoeling daarvan was te kijken of reguliere begeleidingsbijeenkomsten in studiecentra(“(werk)colleges”) vervangen konden worden door online begeleiding. Na een aantal succesvolle pilots worden sinds 2007 steeds meer cursussen bij de faculteit Informatica online met behulp van Elluminate software begeleid. Bij deze online begeleidingsbijeenkomsten communiceren de studenten en docenten via het internet. Docenten kunnen aan de hand van PowerPoint-presentaties les geven. Studenten communiceren met elkaar en de docent via geluid, chat en eventueel beeld. Er staat een whiteboard ter beschikking en applicaties kunnen gedeeld worden. Technisch gezien is online begeleiding voor de student laagdrempelig: een internetverbinding, een browser en een headset is voldoende. Didactisch gezien vereist het lesgeven in een virtuele omgeving iets andere vaardigheden dan in een ‘gewone’ f2f omgeving. Bij de faculteit Informatica begint zich inmiddels een onderwijspraktijk te ontwikkelen.

  In deze bijdrage willen we graag onze ervaringen vertellen met online begeleiden, een “life” demonstratie van de virtuele klas geven en discussiëren over de voor- en nadelen van de virtuele klas.

H. PootjesH. Pootjes