NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

HBO en onderzoek

 • Slot : 10:00 - 10:50
 • Titel : Onderzoek en IT
 • Spreker :

  A. Jongman / N. Salet / I. Koekkoek / K. Asakura / J. Broekman / N. Arends

 • Organisatie : HU
 • Sector : HBO/WO
 • Werkvorm : Presentatie/Workshop
 • Info inhoud :

  In deze workshop komen twee thema’s aan bod AGILE en Onderzoek. Kunnen beide elkaar versterken? Als voorbeeld staat de vraag centraal wat het effect is op het gebruik van een informatiesysteem indien uitgebreid met een applicatie en een tutorial voor gebruikers. Om een tutorial te schrijven wordt onderzoek gedaan. Doelstelling is om een informatie systeem gebruiksvriendelijk te maken. Bij de ontwikkeling van de applicatie wordt gewerkt in iteraties volgens AGILE. Per iteratie krijgen studenten afzonderlijke rollen. Functionaliteiten worden volgens de sneeuwbalmethode ontworpen en gebouwd. Dezelfde werkwijze geldt voor praktijk gericht onderzoek: elke student krijgt een deelvraag die wordt gezien als een bouwsteen voor het realiseren van de doelstelling. Uitgaande van de onderzoeksfasen: ontwerpen, data verzamelen, analyse en evaluatie. In de evaluatiefase wordt voor de applicatie een tutorial geschreven en een workshop gehouden. Hierbij staat de UX centraal. Praktijkgericht onderzoek is zodoende verweven met AGILE. Het succes van de applicatie is afhankelijk van de kwaliteit van de tutorial en de workshop en andersom.

  Voor het beoordelen van individuele capaciteiten of competenties van studenten wordt binnen elke fase of iteratie gewerkt met rollen. Voor AGILE zijn dat de rollen: project leider, analist, functioneel ontwerper, technisch ontwerper, developer en tester. Voor onderzoek zijn dat eigenaren van de deelvragen en -producten: proposal, paper, tutorial, workshop en tester. Alle fasen en deelproducten worden getest en formatief beoordeeld. Het eindproduct wordt in een assessment summatief beoordeeld door een team van specialisten. Een demonstratie door studenten van de uitkomsten van een onderzoek is onderdeel van deze workshop.

N. SaletK. AsakuraJ. BroekmanN. Arends