NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Open repository

 • Slot : 15:00 - 15:50
 • Titel : Naar een open repository met informatica lesmateriaal
 • Spreker :

  P. Becker / N. van Diepen / F. Mofers

 • Organisatie : HAN, OU
 • Sector : HBO / WO
 • Werkvorm : Presentatie/Workshop
 • Info inhoud :

  Geheel in lijn met de Open Acces-gedachte stellen verschillende onderwijsinstellingen hoogwaardig lesmateriaal vrij beschikbaar via repositories. Zo is er voor de hele keten van basisonderwijs tot hoger onderwijs sinds enige tijd de portal Wikiwijs. Het netwerk Open Hogeschool Informatica (NOH-I) ontwikkelt een repository voor Informatica-lesmateriaal in het Hoger Onderwijs. Voor iedere docent op het NIOC kan dit een nuttige bron zijn. Bij de ontwikkeling van een repository spelen thema’s als auteursrecht en metadata een belangrijke rol. Hoe ziet de repository van het NOH-i er uit en zijn Informatica docenten in principe bereid om hun materiaal vrij beschikbaar te stellen? De ontwikkelaars van de repository vertellen wat er bij de ontwikkeling komt kijken en gaan graag de discussie aan over mogelijke barrières bij deze vorm van kennisdeling.

P. BeckerN. van DiepenF. Mofers