Sinds het ontstaan van het NIOC is onze relatie met het HBO-I altijd zeer intensief geweest. Beide stichtingen spannen zich in voor hetzelfde ideaal: goed opgeleide ict-ers. De laatste drie jaar is dat nog eens bevestigd en versterkt door de voorzitter van het HBO-I, Joke Jansen, tevens bestuurslid van het NIOC. Met haar in onze gelederen is er gewerkt aan de samenwerking met ict-opleidingen in de andere sectoren: VO, MBO, WO en de bedrijfsopleiders. Gewerkt is ook aan de internationalisering en met name de benchmark met de opleidingen in de ons omringende landen. Joke Jansen is sinds kort afgetreden als voorzitter van het HBO-I en zal dus ook binnenkort afscheid nemen van Stichting NIOC. Joke, bedankt, het was ook voor ons een leerzame periode.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC