NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Informatica in het voortgezet onderwijs

 • Slot : 10:00 - 10:50
 • Titel : De toekomst van informatica in het voortgezet onderwijs
 • Spreker :

  B. Zwaneveld

 • Organisatie : OU
 • Sector : VO
 • Werkvorm : Korte presentatie
 • Info inhoud :

  Informatica is de wetenschap en het vakgebied – dan overigens meestal ict genoemd – dat zich, globaal geformuleerd, bezig houdt met de concepten die aan de computer ten grondslag liggen. In Nederland is informatica een keuzevak in de bovenbouw van havo en vwo, dat wil zeggen dat die scholen het vak niet hoeven aan te bieden. Voor het profiel natuur & techniek van die bovenbouw is het een profielkeuzevak. Dat geeft nauwelijks meer status, want nog steeds hoeven scholen het niet aan te bieden. Informatica wordt afgesloten met een schoolexamen, dus geen centraal examen. In mijn visie is dit een volstrekt verkeerde positie, zeker gezien het belang van ict in onze kennis- en informatiesamenleving. Het feit dat ict zich blijft ontwikkelen, alsook dat ict onze samenleving beïnvloedt, vereist dat iedereen kennis heeft van de basale informatische concepten en principes. Ik bepleit dan ook een positie voor informatica vergelijkbaar met de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, niet beperkt tot de bovenbouw van havo en vwo, maar een doorlopende leerlijn die zo vroeg mogelijk begint.

B. Zwaneveld