NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Informatica in het voortgezet onderwijs

 • Slot : 10:00 - 10:50
 • Titel : Informatica in het Voortgezet Onderwijs in de gevarenzone
 • Spreker :

  J. Franquinet

 • Organisatie : I&I
 • Sector : VO (WO/HBO)
 • Werkvorm : Discussie
 • Info inhoud :

  Een peiling onder docenten informatica, door de Vereniging i&i afgenomen in juni en juli van het jaar 2010, geeft voldoende aanleiding om eens met elkaar te bespreken wat we kunnen doen om te voorkomen dat het vak informatica binnen niet al te lange tijd van de VO-vakkenlijst zal verdwijnen. Maar naast deze peiling worden er telkens meer signalen opgevangen die reflectie op het vak noodzakelijk maken. Er is een aantal redenen te noemen:

  • de status van het vak informatica lijkt niet al te hoog;
  • het ontbreken van een centraal examen wordt nu als een gemis ervaren;
  • de vervanging van docenten die uit het vak stappen (pensioen, vut, andere school, te weinig leerlingen enz.), vindt inadequaat plaats;
  • her en der overwegen directies het vak af te schaffen om allerlei redenen;
  • zicht voor leerlingen en soms leraren op wat je met het vak kunt gaan doen, ontbreekt.

  De Vereniging wil als vertegenwoordiger de facto van de docenten informatica in de bovenbouw van het Havo en Vwo wijzen op het belang van een herziening van het vak informatica in brede zin. Zeker op drie vlakken dient volgens de Vereniging een herziening plaats te vinden: positioneel,inhoudelijk en kwalitatief.

  De Vereniging heeft haar instemming betuigd met een notitie die namens een aantal hoogleraren naar de KNAW is gestuurd. In deze notitie wordt aandacht gevraagd voor de knelpunten in het vak informatica, mede met het oog op de door de overheid zo uitdrukkelijk geformuleerde en gewenste kenniseconomie. Een verkennend onderzoek, met daarop volgend de instelling van een vernieuwingscommissie, zou kunnen helpen de impasse te doorbreken In deze bijeenkomst zullen we trachten de problemen goed in kaart te brengen.

J. Franquinet