NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Het web in het ondwerwijs

 • Slot : 11:00 - 11:50
 • Titel : de clientkant van webapplicaties in het onderwijs
 • Spreker :

  S. Stuurman / H. Koppelman

 • Organisatie : OU
 • Sector : WO / HBO
 • Werkvorm : Korte presentatie
 • Info inhoud :

  Steeds meer applicaties worden als webapplicaties ontwikkeld. Zo komen er online varianten van desktopapplicaties, en komen er rijke web interfaces voor bestaande applicaties. Omdat studenten vaak met webapplicaties te maken zullen krijgen, is het belangrijk dat ze met alle aspecten ervan hebben kennis gemaakt.

  In universitaire curricula blijft de clientkant van webapplicaties vaak nogal onderbelicht. Studenten worden soms geacht zich, mocht dat nodig zijn, via zelfstudie en trial and error HTML en CSS eigen te maken, en JavaScript wordt in veel gevallen gezien als een speelgoedtaaltje.

  Wij beargumenteren waarom het nuttig en gewenst is om de clientkant van webapplicaties op een degelijke manier te behandelen binnen het curriculum, waarom de clientkant een plaats verdient in de universitaire bachelor informatica. Verder zullen we laten zien hoe wij het onderwerp hebben ingevuld.

S. StuurmanH. Koppelman