NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Het web in het ondwerwijs

 • Slot : 11:00 - 11:50
 • Titel : Over Web Science en World Wide Werven
 • Spreker :

  M. van Lierop

 • Organisatie : TUE
 • Sector : WO
 • Werkvorm : Korte presentatie
 • Info inhoud :

  Het studierendement is bij de meeste universitaire technische opleidingen laag, waardoor de toch al niet riante instroom nog verder uitgedund wordt. Hoe creƫer je een grotere uitstroom zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de opleiding?

  Om te beginnen door op een grotere doelgroep te mikken, bijvoorbeeld buitenlandse studenten. Of op groepen die zich wel aangetrokken voelen door creatieve toepassingen van ict maar zich absoluut niet identificeren met het nederige imago van informatica. Die zul je een ander soort opleiding moeten aanbieden, en op een andere manier moeten benaderen.

  En om de studie-uitval te beperken zul je het leerproces moeten optimaliseren, bijvoorbeeld door motiverende elementen in te bouwen en versnippering van aandacht te voorkomen.

  De TU/e voert met ingang van 2011/12 bij informatica een vernieuwd bachelorprogramma in. De belangrijkste wijzigingen zijn de overstap op het Engels als voertaal en het invoeren van tracks (o.a. de track Web Science).

  In de voordracht worden achtereenvolgens toegelicht: de rationale achter de veranderingen, de inhoud van het vernieuwde curriculum (incl. de tracks Software Science en Web Science), de onderwijsvormen, de kwaliteitsborging, de internationale werving, en de eerste lessons learned.

M. van Lierop