NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

OO-programmeren

 • Slot : 14:00 - 14:50
 • Titel : Rendement van objectgeoriënteerdprogrammeeronderwijs
 • Spreker :

  E. Koldehof / J. Jeuring / S. Ruth

 • Organisatie : UU
 • Sector : VO
 • Werkvorm : Korte presentatie
 • Info inhoud :

  Hoe leren leerlingen programmeren in het Nederlands voortgezet onderwijs, en welke factoren bepalen het rendement van het onderdeel objectgeörienteerd programmeren? In deze bijdrage beschrijven we een pilot waarin we hebben geprobeerd een antwoord te geven op deze vragen, en beschrijven we hoe we een vervolgonderzoek willen uitvoeren om deze vragen uitvoeriger te behandelen. Hierbij kijken we naar de gebruikte methode's, de manier waarop de docent het vak vormgeeft, de manier waarop leerlingen tegen het onderwijs aankijken, en de resultaten van leerlingen op toetsen. De pilot heeft nog niet tot conclusies geleid, maar al wel tot enig inzicht in hoe goed onderwijs vorm gegeven kan worden, en waar hiaten zitten in één van de twee methodes die we hebben bekeken.

J. Jeuring