Hoe gaat het ict-onderwijs in Vlaanderen, in Duitsland, daar ben ik toch nieuwsgierig naar. Als de diploma’s gelijk geschakeld worden, is dan het onderwijs ook vergelijkbaar?

Het NIOC 2011 is ook gericht op het ict-onderwijs in de ons omringende landen. Is dat anders? Doen ze daar in het secondair onderwijs (VO bij ons) andere dingen? En bij vocational training/Berufs Schule (mbo)? Professional (hbo)? Academic (universitair)? Zijn de opleidingen inhoudelijk vergelijkbaar? Het NIOC wil graag een aanzet geven tot een internationale benchmarking. Is dat niet ook een eis van de NVAO voor het hoger onderwijs?

Een speciale programmacommissie, gericht op het Vlaamse ict/informatica-onderwijs, is druk om een echte “Vlaamse track” te organiseren. Daarnaast hebben de Open Universiteit en Hogeschool Zuyd sprekers uitgenodigd uit Duitsland, Groot Brittannië, Frankrijk en Denemarken.

Kortom, dit NIOC is er speciale aandacht voor de internationale vergelijking.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC