Heeft u het ook gelezen in de AG? Het is een lang gekoesterde NIOC-wens: samenwerking tussen ict-onderwijs en bedrijfsleven.

Het NIOC staat voor goed ict-onderwijs op alle niveaus. Daarbij kunnen we niet zonder steun, en feedback vanuit bedrijfsleven en beroepsvereniging. Niet alleen om jongeren te stimuleren te kiezen voor een toekomst in de ICT, maar ook om de kwaliteit van de ict-professional te versterken. Het HBO-I heeft als initiatiefnemer partijen bij elkaar gebracht. Mijn complimenten: het mbo, hbo en wo-onderwijs samen in gesprek met ICT~office.

Vanzelfsprekend zullen we ze uitnodigen op 7 of 8 april op het NIOC 2011 verslag te doen van hun initiatief.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC