NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Curricula

 • Slot : 14:00 - 14:50
 • Titel : De propedeuse - meer dan een eerste jaar
 • Spreker :

  H. Plessius / H. van der Meer

 • Organisatie : HU
 • Sector : HBO
 • Werkvorm : Korte presentatie
 • Info inhoud :

  Binnen het HBO is er discussie over de rol van de propedeuse in de studie: moet er zo snel mogelijk gekozen worden voor een vakspecifieke invulling zodat studenten vroegtijdig weten waar ze aan toe zijn? Of kan via een brede propedeuse een inleiding worden verzorgd op het gehele domein waarna vanaf het tweede jaar de vakspecifieke invulling begint?

  In de presentatie laten we zien hoe binnen het Instituut voor ICT van de Hogeschool Utrecht geprobeerd is een synthese te bereiken tussen deze twee opvattingen. Ook beschrijven we hoe een nieuwe propedeuse vorm heeft gekregen en welke factoren aanleiding hebben gegeven tot die vernieuwing. In de discussie willen we in het bijzonder ingaan op de synthese: zijn we erin geslaagd beide opvattingen recht te doen?

H. PlessiusH. van der Meer