NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Curricula

 • Slot : 15:00 - 15:50
 • Titel : Het curriculum van het hoger IT onderwijs is (hopeloos) verouderd
 • Spreker :

  D. Smits / D. Tarenskeen / B. Wimmenhove

 • Organisatie : HAN, Windesheim
 • Sector : HBO / WO
 • Werkvorm : Korte presentatie
 • Info inhoud :

  De toepassing van IT binnen organisaties verandert in hoog tempo. Outsourcing, cloud-computing, de splitsing in demand en supply en de opkomst van services en regieorganisaties hebben grote impact op de rol van IT binnen organisaties. En dus ook op de vereiste competenties van medewerkers!

  Het hoger onderwijs verandert niet snel genoeg! De nadruk ligt te veel op IT-competenties uit het verleden en te weinig op die van de toekomst.

  Studenten hebben meer kennis nodig van vakgebieden zoals architectuur, business cases, compliance, portfoliomanagement, programmamanagement en governance. Sommige opleidingen lopen voorop en besteden hier al aandacht aan zij het op een versnipperde wijze.

  Samenhang is vereist om de materie aan de studenten over te brengen. De besturingsparaplu helpt hierbij. De voordracht gaat in op de besturingsparaplu en toont met een praktijkvoorbeeld hoe u uw curriculum op een samenhangende manier kunt aanpassen aan de eisen van de huidige en toekomstige praktijk.

D. SmitsB. Wimmenhove