NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

Curricula

 • Slot : 15:00 - 15:50
 • Titel : Information Management, the power of information
 • Spreker :

  L. Bastings / T. Dragstra

 • Organisatie : HSZuyd
 • Sector : HBO
 • Werkvorm : Korte voordracht
 • Info inhoud :

  Uit publicaties in de vakliteratuur komt naar voren dat informatiemanagement en de informatiemanager een blijvend fenomeen zijn. Groei in volwassenheid van informatiemanagement is echter een noodzaak. Opleidingen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. In het wetenschappelijk onderwijs bestaan al geruime tijd informatiemanagement- opleidingen. In het HBO ontbrak tot voor kort een opleiding die zich specifiek richt op het informatiemanagement-vraagstuk.

  Hogeschool Zuyd is in 2006 gestart met de HBO-opleiding Information Management (voltijd en deeltijd), waarvan de eerste afstudeerders inmiddels hun weg gevonden hebben in de beroepspraktijk.

  Het curriculum van de opleiding IM is mede vormgegeven op basis van het Amsterdams Informatiemanagement Model (AIM).

  In de presentatie wordt aangegeven op welke wijze het IM-curriculum studenten voorbereidt op de beroepspraktijk.

L. BastingsT. Dragstra