NIOC 2011 Grenzeloos ICT Onderwijs

NIOC 2011 op LinkedIn Volg het NIOC2011 op Twitter

HBO onderzoek

 • Slot : 16:00 - 16:50
 • Titel : Bio-informatica – kennistransfer naar Technische Informatica
 • Spreker :

  A. Sipers / B. Wauben

 • Organisatie : HSZuyd
 • Sector : HBO
 • Werkvorm : Korte voordracht
 • Info inhoud :

  Een groot deel van de docenten aan de opleidingen Informatica/Technische Informatica is betrokken of betrokken geweest bij kenniskringen binnen HSZUYD. Zij zijn sterk gericht op het op gang brengen en/of het in stand houden van een kennis-flow tussen kennisinstituten en MKB. In de huidige tijd is kennisdeling geen keuze meer maar een noodzakelijkheid. Ook de transferkennis naar studenten wordt geïmplementeerd in allerlei onderwijsprogramma’s, regulier en in de vorm van keuzeprogramma’s of minoren.

  Tijdens deze presentatie zult u op de hoogte worden gebracht van een nieuwe kijk op signalen in de vorm van recurrence plots. Deze visualisaties zijn door studenten van de TI-opleiding gebouwd in Labview

A. SipersB. Wauben