IT-jaarcongres

Het zingt al een tijdje rond: Er is een Europese standaard voor e-Competenties in de maak. Sinds Neelie met haar Europese Digitale Agenda aan de weg timmert schrikken ook veel Nederlandse belangenbehartigers in de actie-mode. Ik waardeer dat. Al langer zijn HBO-I, met de enorme inzet van Anneke Hacquebard, betrokken bij de CEN Workshop on ICT-Skills.

Daarnaast is er een raamwerk voor beroepscompetenties ontwikkeld, dat zich langzaam door Europa verspreid.

Het IT-jaarcongres geeft de digitale agenda en andere Europese ontwikkelingen alle ruimte.

Geïnteresseerd? Voor een vijftal bezoekers hebben we nog een vrijkaart liggen.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

HBO-I stichting

Sinds het ontstaan van het NIOC is onze relatie met het HBO-I altijd zeer intensief geweest. Beide stichtingen spannen zich in voor hetzelfde ideaal: goed opgeleide ict-ers. De laatste drie jaar is dat nog eens bevestigd en versterkt door de voorzitter van het HBO-I, Joke Jansen, tevens bestuurslid van het NIOC. Met haar in onze gelederen is er gewerkt aan de samenwerking met ict-opleidingen in de andere sectoren: VO, MBO, WO en de bedrijfsopleiders. Gewerkt is ook aan de internationalisering en met name de benchmark met de opleidingen in de ons omringende landen. Joke Jansen is sinds kort afgetreden als voorzitter van het HBO-I en zal dus ook binnenkort afscheid nemen van Stichting NIOC. Joke, bedankt, het was ook voor ons een leerzame periode.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

HBO-I stichting

Sinds het ontstaan van het NIOC is onze relatie met het HBO-I altijd zeer intensief geweest. Beide stichtingen spannen zich in voor hetzelfde ideaal: goed opgeleide ict-ers. De laatste drie jaar is dat nog eens bevestigd en versterkt door de voorzitter van het HBO-I, Joke Jansen, tevens bestuurslid van het NIOC. Met haar in onze gelederen is er gewerkt aan de samenwerking met ict-opleidingen in de andere sectoren: VO, MBO, WO en de bedrijfsopleiders. Gewerkt is ook aan de internationalisering en met name de benchmark met de opleidingen in de ons omringende landen. Joke Jansen is sinds kort afgetreden als voorzitter van het HBO-I en zal dus ook binnenkort afscheid nemen van Stichting NIOC. Joke, bedankt, het was ook voor ons een leerzame periode.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

NIOC 2011

Het mooiste compliment kregen we van een nieuwe bezoeker: ik krijg hier zoveel inspiratie en nieuwe ideeën! Daar doen we het voor.

Heeft u ook weer veel bekenden gesproken en nieuwe gezichten gezien? Totaal bijna 300 bezoekers, verdeeld over twee dagen met een echt conferentiediner. Hier bleek dat een derde deel nieuw is, kortom de vernieuwing en verjonging wordt zichtbaar.

Inhoudelijk liepen historie, belangenbehartiging en discussie door elkaar. De OU, het HBO-I, de werkgevers verenigd in CIO platform en ICT~office, alles nodigde uit tot discussie en het leren van elkaars ervaring.

De internationale link kreeg vorm door actieve deelname van Vlaanderen, internationale sprekers en CSERC 2011.

De HAN met ICA in Arnhem gaat het NIOC 2013 organiseren. We houden je op de hoogte.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

7 & 8 april: NIOC 2011

Nog even en het NIOC 2011 opent zijn deuren. De hele ict-opleidingskolom laat zich zien en daar zijn we trots op.

Maar ook een internationale track met sprekers uit Engeland, Duitsland, België en Spanje, waar je kunt horen hoe daar het ict- en informatica-onderwijs is geregeld.

En parallel activiteiten zoals scholingsdagen voor vo-docenten (met dank aan I&I), een bijeenkomst voor Informatica-docenten-in-opleiding en een wetenschappelijk congres over informaticaonderwijs (CSERC).

Open Universiteit en Hogeschool Zuyd hebben zich ingespannen om dit tiende NIOC op een mooie, Limburgse locatie te organiseren.

Kortom aan de inhoud en de locatie zal het niet liggen. Ik zie er naar uit je daar (weer) te ontmoeten.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

Landelijk wil het mbo niet mee doen!

Al meer dan tien jaar organiseert het NIOC in prettige samenwerking met de lokale mbo-ict-opleiding een NIOC. Met het ROC van Twente, Noorderpoortcollege, ROC van Amsterdam, ROC MN en ROC ASA en nu ook weer het Arcus College: de lokale mbo-ict-opleiding doet enthousiast mee. Dat vind ik belangrijk, want kennisdeling en vernieuwing gaat over de grenzen van de onderwijssectoren heen.

Maar ook al tien jaar is het NIOC in overleg met de koepelorganisatie van mbo-ict-opleidingen, de Kenniskring ICT. Die zien geen toegevoegde waarde. Die willen hun kennis niet delen met het onderwijs in vo, hbo en wo: we hebben het al druk genoeg in het mbo!

Dat vind ik jammer, maar na tien jaar moet ik zeggen: Ik geef het op!

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

IT onderwijs en bedrijfsleven bundelen krachten

Heeft u het ook gelezen in de AG? Het is een lang gekoesterde NIOC-wens: samenwerking tussen ict-onderwijs en bedrijfsleven.

Het NIOC staat voor goed ict-onderwijs op alle niveaus. Daarbij kunnen we niet zonder steun, en feedback vanuit bedrijfsleven en beroepsvereniging. Niet alleen om jongeren te stimuleren te kiezen voor een toekomst in de ICT, maar ook om de kwaliteit van de ict-professional te versterken. Het HBO-I heeft als initiatiefnemer partijen bij elkaar gebracht. Mijn complimenten: het mbo, hbo en wo-onderwijs samen in gesprek met ICT~office.

Vanzelfsprekend zullen we ze uitnodigen op 7 of 8 april op het NIOC 2011 verslag te doen van hun initiatief.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

Internationale vergelijking

Hoe gaat het ict-onderwijs in Vlaanderen, in Duitsland, daar ben ik toch nieuwsgierig naar. Als de diploma’s gelijk geschakeld worden, is dan het onderwijs ook vergelijkbaar?

Het NIOC 2011 is ook gericht op het ict-onderwijs in de ons omringende landen. Is dat anders? Doen ze daar in het secondair onderwijs (VO bij ons) andere dingen? En bij vocational training/Berufs Schule (mbo)? Professional (hbo)? Academic (universitair)? Zijn de opleidingen inhoudelijk vergelijkbaar? Het NIOC wil graag een aanzet geven tot een internationale benchmarking. Is dat niet ook een eis van de NVAO voor het hoger onderwijs?

Een speciale programmacommissie, gericht op het Vlaamse ict/informatica-onderwijs, is druk om een echte “Vlaamse track” te organiseren. Daarnaast hebben de Open Universiteit en Hogeschool Zuyd sprekers uitgenodigd uit Duitsland, Groot Brittannië, Frankrijk en Denemarken.

Kortom, dit NIOC is er speciale aandacht voor de internationale vergelijking.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC

Ontmoeten

Alweer twintig jaar werken we als NIOC aan de ontmoetingsplaats. De ontmoetingsplaats voor iedereen die actief is in het ict-onderwijs. Traditiegetrouw neemt het hbo het voortouw. Daar komen de meeste bijdragen vandaan. Ook de bezoekers zijn voor een groot deel uit het hbo, maar steeds met respect en bewondering voor de collega’s in het vo, het mbo en ook in het wo.
De werelden van ons onderwijs groeien naar elkaar toe, meer dan 50% van de ict-ers uit het mbo gaat door op het hbo. En met veel succes.
In het vo wordt voortdurend gestreden voor een goede rol voor ict en informatica onderwijs binnen het vo-pakket. Zelfs in het vmbo zijn er nu ict-stromen, los van de standaard indeling in techniek of administratie en dergelijke. Ook op het NIOC wordt dat zichtbaar en we zijn trots op de bezoekers uit het vo en het mbo.

Hans A. Frederik
voorzitter NIOC